loader img
YUKARI

Faydalı Bilgiler

Özel Öğrenme Güçlüğü

 • Öğrenme güçlüğü normal, normale yakın hatta normalin üstünde zeka düzeyi ile birlikte zeka düzeyi ile birlikte öğrenmede güçlük, davranış bozuklukları ve silik nörolojik bulgularla kendini gösteren bir sendromdur. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, konuşma ya da yazma dilini kullanmayı kapsayan temel psikolojik süreçlerdeki yetersizlikleri nedeniyle okuma, yazma, düşünme, konuşma ve matematik işlemleri yapma yeteneği sınırlı olan çocuklardır.


  Öğrenme güçlüğünün 3 özel gelişim tipi vardır:
  1. Tüm belirtiler yaşam boyu devam eder.
  2. Tüm belirtiler ergenlikte kaybolur.
  3. Aşırı hareketlilik ergenlik ya da yetişkinlikte kaybolur ama dikkat dağınıklığı ve ataklık devam eder.
  Öğrenme güçlüğü yaşamın tüm yönlerini olumsuz yönde etkilendiğinden, çocuk bunlardan hangi tipe girerse girsin tedavi görmediği takdirde davranış ve ruhsal sorunlar gözlenecektir. Bu çocuklar sürekli hata yaparlar, engellenirler ve eleştirirler. Çok ender olarak başarı duygusunu tadarlar. Bunlara bağlı olarak görürler. Kendileri hakkında geliştirdikleri bu duygular öfke yaratır. Bu öfkelerini ya içlerine atarak ya da dışarı yönelterek zarar verme yoluna giderler.