$val) { $$key = $val; } foreach($_POST as $key=>$val) { $$key = $val; } //Bu Satır Sayfanın En üstüne konulacak if ($knt=="1") { $kime="bilgi@sayginrehabilitasyon.com"; $konu="İletişim Formu"; $ek_baslik = "Content-type: text/html; charset=utf-8n"; $ek_baslik.= "From: $ad <$mail>\n"; $ek_baslik.= "Reply-To : $mail\n"; // IP Adresi Bulunuyor if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) { $ip=$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; } else { $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; } $mesaj1='
  İLETİŞİM FORMU
  Adınız Soyadınız   '.$ad.'
  Adresiniz   '.$adres.'
  Telefon Numaranız   '.$tel.'
  Faks   '.$fax.'
  E-Mail   '.$mail.'
'.$mesaj.'

IP Adresi: '.$ip.' - Tarih: '.DATE("d.m.Y - H:i:s").'
'; // E-Mail Gönderiliyor... $mailgonder=mail($kime, $konu, $mesaj1, $ek_baslik); echo ''; exit(); } ?>

Mailiniz Elimize Ulaşmıştır


En Kısa Sürede Sizinle İrtibat Kuracağız. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz.


 Ad Soyad
 Adres
 Telefon
 Faks
 E-Mail
 Mesaj