loader img
YUKARI

Faydalı Bilgiler

Konuşma-Artikülasyon Bozukluğu Nedir?

 • Konuşma bozukluğu, çocuğun bebeklik döneminde geçirmesi gereken konuşma gelişim aşamalarından birine takılıp kalması veya o aşamalardan birine geri dönüş yapması durumudur.


  Konuşma Bozukluğunun Nedenleri :
  1.Yapısal Nedenler :
  • Dil kaslarının normal işleyişinden yoksun oluşu
  • Dilbağıdenilen bağlantının dil ucuna yakın olması
  • Çene, kas ve sinirlerin bozukluğu
  • Damak yarıklığı, burunda et olması.
  2.Görevsel Nedenler:
  Konuşma organlarının tam ve sağlıklı olduğu halde konuşmada üstlendiği görevi tam ve sağlıklı olarak yerine getiremediği durumlardır.
  • Evde yabancı bir dilin konuşulması veya konuşulan dilin yetersiz olması
  • Konuşmayı kazanma ve pekiştirme döneminde çocukla ilgilenecek bir yetişkinin olmaması
  3.Psikolojik Nedenler :
  • Çocuğun zihin düzeyinin konuşmayı zamanında ve doğru kazanabilmesini engellemesi
  • Çocuğun duygusal bir çatışma içinde olması
  • Anne-baba arasındaki geçimsizlik
  • Çekingen ve utangaç kişilik
  • Ses belleği ve ses ayırım gücünde zayıflık
  • Yeterli algıya sahip olamama


  Bazı Artikülasyon (Sesletim) Hataları Nelerdir?
  Artikülasyon (sesletim) sorunlarında temel ölçütlerden birisi, bireyin hedeflediği sesi istediği / olması gerektiği biçimde söyleyememesidir.
  Çoğunlukla da kendi söylediği biçimin doğru söyleyiş biçimi olduğunu düşünür.
  Artikülasyon (sesletim) hatalarının çoğunluğu şu üç kategoriden birine girer:
  • Ses veya hece atma (“havuç” yerine “avuç”)
  • Yerine ses kullanma (“kö-pek” yerine “töpet”)
  • Sesi bozarak kullanma.